top of page
Two French Bulldogs

НАШАТА ИСТОРИЯ

Зад кулисите

Сдружението “Обич за обич” в град Добрич е Неправителствена Организация, чиято основна мисия е да работи в полза на бездомните кучета и котки и намаляване на тяхната популация, осигуряване на подслон на болни животни и такива със специални нужди. Сдружението е регистрирано през 2007 г. и функционира и до днес като кастрационен център и приют за животни без алтернатива.


Изпълнителен директор на Сдружението в Добрич е Мария Великова. Тя е и създател на първия приют за кучета в България още преди 20 години, който функционира и до днес и е посветила повече от 30 години от живота си в помощ на бездомните животни, и както самата тя отбелязва, това очевидно е нейната съдба.


През 2002 г. Мария Великова основава приюта за кучета «Германо-Българска помощ за животните» в град Добрич. В резултат на нейната дългогодишна борба и мисия, убийствата на кучета в цяла България престават. През 2008 година най-после се издава и Законът за защита на животните в България.


Освен, че полага грижи за бедстващите бездомни кучета и котки в региона, Организацията се стреми и към промяна на обществените нагласи спрямо бездомните животни, и възпитаването на хуманно отношение към тях в подрастващото поколение чрез изнасяне на  образователни лекции по училищата. Кампанията стартира през 2003-2004 г. и успява да обхване успешно всички училища в Добрич и околните населени места. В кастрационният център на  “Обич за обич” е извършена кастрацията на около 16000 кучета и котки до сега,  като основен принос в намаляване на популацията на уличните животни по хуманен начин. Повече от 3000 кучета и котки са намерили своя постоянен дом в България и чужбина, а съвместното сътрудничество  между Организацията и малките селски общини в региона се фокусира върху овладяване на популацията на уличните животни и оказване на адекватна помощ на ранени, болни и изоставени кучета и котки. Към момента в приюта в град Добрич “Обич за обич” се полагат грижи за около 200 кучета.


През 2003г, Мария Великова, става основател на приютите в градовете Шумен и Русе, а през 2007 г. Софийският приют «Лозенец», става клон на «Германо-Българска помощ за животните» под нейно ръководство. Така тя, успешно управлява приютите в градовете Добрич, Шумен, Русе и София до 2010г. През 2014 година, ръководството на приюта в Добрич се поема от Сдружението на Мария Великова “Обич за обич”,  а от «Германо-Българска помощ за животните» остава да функционира самостоятелно само кастрационният център в Русе.

За нас: About Us
bottom of page