top of page

ПРОГРАМИ

Съвместни инициативи

Networking

РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА

Ние, в «Обич за обич» дълбоко вярваме в необходимостта от общество, освободено от предразсъдъци, общество, в което се зачитат правата на животните, и в което не се толерират убийства, насилие и нехуманно отношение към тях.
Примерът, който ще дадем на бъдещите поколения днес, започва от нас и е решаващ за развитието на гражданското ни общество и гражданската ни съвест.
Ние сме тук, за да осъществим промяната, правейки решителни крачки всеки ден към желаното общество, което ще сподели колективната световна отговорност и идеалите за равенство, състрадание, отговорност и хуманно отношение спрямо бездомните, наранени, болни и изоставени животни.

09D010B0-42B9-4E9F-887F-736262958383.jpe

ПРОГРАМА “КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”(TNR)

Световната популация на кучетата се равнява на около 700 милиона  като 75% от тях са класифицирани като "свободно движещи се" и попадат в категорията на така наречените безстопанствени или бездомни кучета.


 Където и да съществува осезаема популация от бездомни кучета и котки, се забелязват и значителни последици за общественото здраве, и най-вече за хуманното отношение към животните. Съществуват няколко подхода за управление на популацията на бездомните кучетата и котки, които главно включват контрол на плодовитостта и осигуряване на временен подслон на безстопанствените животни. Необходимо е да се подчертае ефективността на всеки един от тези подходи като важна стъпка в решаване на проблемите с овладяване на популацията на бездомните животни.


Свободно движещите се кучета и котки често се превръщат в жертва на лоши здравословни условия на живот и липса на хуманно отношение към тях. По-специално, безстопанствените животни, нямат достъп до здравословна храна, а в много от случаите са изложени на глад и обезводняване. Освен това бездомните кучета и котки са изключително зависими от хората що се отнася до ресурси, или директно чрез хранене или косвено чрез търсене на храна в човешки отпадъци. Повече от тях никога не са получавали ветеринарна грижа, включително ваксинация и антипаразитни. Допълнителни рискове за здравето и хуманното отношение към уличните кучета и котки, включват нараняване, причинено от пътнотранспортни произшествия, злоупотреба на местни жители и нехуманни методи за овладяване на популацията на бездомните животни.


Тук, в Обич за обич, ние осъзнаваме значимостта на хуманните методи за овладяване на популацията на бездомните кучета и котки, и работим ежедневно за подобряване на качеството на техния живот, за да сме сигурни, че техните права се вземат под внимание. Работим по няколко основни направления, които включват намаляване на броя на свободно движещите се кучета и котки в дългосрочен план чрез програмата»Кастрирай и върни», повишаване на осведомеността за отговорните практики на собственост, подобряване на здравето на бездомните животни, както и насочване върху общественото мнение и общностите по проблемите на отговорна собственост и данъчно облагане на собственост върху кучета и котки, и не на последно място  хуманно отношение към тях.

355FB7E6-4150-4A11-8CC7-B3B69C24E4BE.jpe

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ

Въз основа на основния ни приоритет на работата за овладяване и балансиране на популацията на бездомните кучета и котки, ние открито и ентусиазирано работим в сътрудничество и със селските общини.

 Моля, не се колебайте да се свържете с нас, в случай на бъдещи запитвания, свързани с програмата "Кастрирай и върни". Ние сме тук, за да ви помогнем, а вашата цел е и нашият приоритет.

5A87B376-7EDF-4C5C-BCFB-BC9BA16AD672.png

ПРОГРАМА ЗА БЕЗДОМНИ ВЪЗРАСТНИ КУЧЕТА

Нашите възрастни кучета са нашето съкровище. Те винаги са имали специално отредено място в политиката на нашата Организация. Ето защо, освен основния ни приоритет за мениджмънт на популацията на бездомни кучета и котки, ние винаги отделяме място и допълнителни усилия за бездомните възрастни кучета. В повечето случаи, те стават жертва на собствените ни грешки, изоставени и захвърлени сами на улицата, за да умрат, защото вече не са ни от «полза”. В повечето случаи е наложителна спешна медицинска помощ, операция, специален вид храна и тишина и удобно място за почивка. Ето защо в Обич за обич, имаме специално пространство за нуждаещите се и винаги сме до тях. Не можем да ги оставим на улицата, когато се нуждаят от помощ, където най-вероятно са обречени на смърт. Бездомните възрастни кучета са кучета без алтернатива, и ако никой не полага грижи за тях, ние ще го направим.
Дълбоко се надяваме да им осигурим по-добро качество на живот и много любов. Не на последно място, се нуждаем от вашата подкрепа в това отношение, за да можем да им дадем възможност да изживеят живота си в мир и в дом или място, където ще бъдат истински ценени.

838D9C58-43F1-4797-8D2E-0101942A7EB5.jpe

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УСТОЙЧИВА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

Основният фокус на устойчивостта и устойчивото развитие, винаги е падал върху баланса между нашите собствени нужди и тези на бъдещите поколения, класифицирайки ги в 4 основни стълба: човешки, социален, икономически и екологичен. Съществена част от устойчивостта на околната среда се уповава на способността на хората да извършват промени, които не оказват отрицателно въздействие върху околната среда и екосистемата като цяло. Имайки предвид това, хуманното отношение към бездомните кучета и котки, и хуманното отношение към животните като цяло е тясно свързано с много аспекти на устойчивостта, и по-специално устойчивостта на околната среда. Проблемите с хуманното отношение към животните и намиране на техните решения, ни водят неминуемо към устойчивост, защото подобренията и на двете нива, се разглеждат като прогресивна и положителна практика.
Нашата организация, настоява да се поддържа чиста и здравословна околна среда и балансът в Природата, което ще осигури  безопасна, подходяща и комфортна среда за нашите кучета и котки и особено за свободно движещите се такива,  които така или иначе вече са изложени на достатъчно рискове и опасности. Ние смятаме, че е наша колективна отговорност, да почистим околната среда и да защитим Планетата от по-нататъшното и разрушаване, замърсяване на околната среда и нарушаване на равновесието в Природата.

Научете повече за тези и други програми, които подкрепяме

Програми: Programs
Rescue Puppy

LOVE FOR LOVE WELCOMES YOU

Надеждата е там, където е Сърцето..

Програми: Welcome
bottom of page