top of page
Untitled

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021

We are here to make a difference!

Постъпили кучета през 2021:621  
Върнати кучета по места 2021:450
Общо кастрирани кучета и котки през 2021: 1302- 874 женски и 428 мъжки
Осиновени животни: Общо 112-102 кучета и 10 котки, 96 кучета и 10 котки, от които в Германия, и 6 кучета в България.

Свържете се с Нас
Нашият принос: Welcome
bottom of page