top of page
Untitled

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА 2021, 2022

We are here to make a difference!

Постъпили кучета през 2021:621  
Върнати кучета по места 2021:450
Общо кастрирани кучета и котки през 2021: 1302- 874 женски и 428 мъжки
Осиновени животни: Общо 112-102 кучета и 10 котки, 96 кучета и 10 котки, от които в Германия, и 6 кучета в България.

Общо кастрирани кучета и котки през 2022:  1360 - 951 женски и 409 мъжки, от които 497 кучета и 863 котки

Свържете се с Нас
Нашият принос: Welcome
bottom of page